شماره‌های پیشین نشریه

عنوان نشریه

مدیریت تعالی آموزشی 

صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

کشور - شهرمحل انتشار

ایران-قم

سال آغاز انتشار

1400

وضعیت دسترسی آزاد

با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

CC- BY-NC

 

 

هزینه انتشار مقاله

انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

قالب مقالات

pdf

روش ارجاع دهی

APA

 

فصلنامه مدیریت تعالی آموزشی درپی تحقق اهداف زیر است:  

 • آینده‌ پژوهی و نظام آموزش و پرورش
 • تعالی دانش مدیریت آموزشی و کاربست آن در آموزش و پرورش
 • ارتقای مدیریت آموزش و پرورش به مثابه سازمان دانش بنیان و دانش بنیان سازی نظام آموزشی
 • نوآوری و تحول در راستای کارآفرینی و فناوری نظام آموزش و پرورش
 • بالندگی در حوزه آموزش‌های الکترونیک و مدیریت آموزش‌های برخط
 • توسعه و نوآوری در برنامه ریزی (آموزشی، درسی، تحقیق و ارتقای تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین آموزشی ومدیریتی)
 • توسعه شاخص‌ها و استانداردهای تحولی در نظامات آموزشی و مدیریتی، مدارس و دانشگاه‌ها
 • ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و دانشگاه‌ها و موسسات
 • نهادینه سازی تعالی در فرایندهای مدیریتی آموزش و پرورش
 • تعالی فرهنگ کار گروهی و تیمی در مدارس و موسسات آموزشی
 • تعالی سیستم های ارزیابی و ارزشیابی در راستای مدیریت بهینه
 • ارتقای انگیزه و انگیزش تحصیلی برای بهبود عملکرد آموزشی و یادگیری
 • نوآوری در مدیریت آموزشی با رویکرد ظرفیت‌های بومی
 • نظام آموزشی و مدیریت مطلوب آن در تراز انقلاب اسلامی و مدیریت جهادی
 • بروکراسی مطلوب در نظام آموزشی
 • تعالی مدیریت فرهنگ و جو سازمانی در نظام آموزشی
 • بهبود و بازسازی در نظام آموزشی با رویکرد تحولی
 • آموزش و پرورش اقتصادی
 • توسعه خلاقیت و توانمندی‌های انسانی در مدیریت آموزش و پرورش
 • تعالی الگوی سنجش اثربخشی نظام‌های آموزشی(اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی و..)