درباره نشریه

 

 

 

عنوان نشریه

مدیریت تعالی آموزشی 

صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

کشور - شهرمحل انتشار

ایران-قم

سال آغاز انتشار

1400

وضعیت دسترسی آزاد

با توجه به اینکه تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

CC- BY-NC

 

Creative Commons License

 

هزینه انتشار مقاله

انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

قالب مقالات

pdf

روش ارجاع دهی

APA